LITE KLASIK PLUS / PREMIUM
Hlavní funkce
EET evidence a napojení na Finanční úřad
Hlašení tržeb v offline režimu
Legislativní aktualizace EET
Technická podpora
Vystavených účtenek neomezeně neomezeně neomezeně
Prodejní položky/počet neomezeně neomezeně
Evidence zákazníků
Prodej na skupiny
Přihlašování zaměstnanců/počet 3 neomezeně
Omezení uživatelských práv
Docházka (edice 2019)
Podpora více IČ na jedné pokladně příplatek příplatek
Podpora více provozoven na jedné pokladně příplatek příplatek
Pokladna
Storno účtenek
Historie účtenek
Provoz pro plátce i neplátce DPH
Nastavení slevy na položku nebo účet
Zasílání účtenek e-mailem
Evidence pokladních příjmů a výdajů
Pokladní kniha
Nastavení vlastního formátu čísla účtenky
Ukládání otevřených objednávek
Kategorizace položek do podkategorií
Velkoobchodní režim bez DPH
Cenové hladiny A, B, C
Nastavitelné funkční klávesy
Samoobslužný prodej
Evidence tady/s sebou edice 2019
Vystavení dodacích listů
Čárové kódy a vážený EAN
QR platební a fakturační kódy (edice 2019)
Elektronická evidence tržeb
Hlášení EET v běžném režimu
Hlášení EET ve zjednodušeném režimu
Automatické odeslání tržby
Ruční možnost odeslat neodeslané tržby
Prodej v zastoupení/pověření
Komisní prodej
Bazarový prodej
Vratné obaly
Prodej podle zák. § 52 až 62 – osvobození od DPH
Prodej v EUR pro EET
Tlačítko nefiskalizovat
Tisk
Tisk účtenek
Tisk storno účtenek
Tisk denní uzávěrky
Tisk kopie účtenky
Tisk dodacích listů
Tisk objednávek do kuchyně/bar
včetně čísla a adresy
Tisk loga na účtence
Tisk adresy na účtence
Práce s účty
Evidence platby kartou, stravenkami, šeky
Prodej a čerpání poukazů
Odpisy a spotřeba při prodeji
Poznámka na účtenku
Poznámka na položku
Rychlé poznámky k položce
Tržby podle směn
Automatické zasílání uzávěrky e-mailem
Podpora prodeje v cizích měnách
Grafická mapa stolů
Vyhledání zákazníků podle IČO z ARES
Katalogový prodej
Rozdělení formy platby
Kombinace a linkované PLU
Vyvolávání objednávek na ext. obrazovce
Práce s daty
Záloha dat do souborů
Záloha dat online
Export dat do CSV/Excel
Přenos dat na jiné zařízení
Vzdálená správa pokladny
Skladové hospodářství
Evidence pohybů na skladě
Naskladnění na pokladně
Vzdálené naskladnění edice 2019
Sdílení skladu mezi více pokladnami edice 2019
Odtěžování skladů, receptury
Remitenda edice 2019
Příslušenství
Bluetooth platební terminál SumUp
Čtečka čárových kódů USB/Bluetooth
Integrace obchodní váhy edice 2019
Načtení čárových kódů kamerou
Pokladní zásuvka
Tiskárny USB/Bluetooth
Tiskárny LAN
Zákaznický displej
Tisk objednávek do kuchyně/bar
Mobilní prodej
GPS lokalita u každé účtenky
Vzdálená aktualizace položek
Zjištění aktuální polohy pokladny
Elektronické objednávky v terénu
Zasílání objednávek do zařízení