Platnost certifikátů EET vyprší již letos
14. 07. 2019 2 405

Platnost prvních certifikátů vyprší už letos

Finanční správa upozorňuje, že za několik měsíců budou končit platnosti prvních pokladních certifikátů, které byly generovány v počátcích zavádění EET. První vlna EET, která se týkala hotelů a restaurací, totiž odstartovala začátkem prosince 2016, druhá (obchodníci) pak na začátku března 2017. Všichni tito podnikatelé budou muset v následujících měsících vygenerovat certifikát nový a ten nainstalovat do svých pokladních zařízení.

Jedná se o pokladní certifikáty, které slouží k podpisu datových zpráv o evidovaných tržbách a jsou platné tři roky. Jak upřesňuje metodika finanční správy, prostřednictvím certifikátu systém identifikuje poplatníka, který mu datovou zprávu posílá. Poplatník může mít dle potřeb a specifik fungování jeden certifikát pro všechna svá pokladní zařízení nebo využít více certifikátů a mít např. certifikát pro každou svou provozovnu nebo pro každé své pokladní zařízení.

Výměna certifikátu se týká všech poplatníků, kteří si certifikát vygenerovali před třemi lety a dosud jej v pokladním zařízení používají. Pro bezproblémové evidování tržeb je proto výměna certifikátu v pokladním zařízení nezbytná. V případě, kdy si poplatník zadal nebo zadá ve webové aplikaci EET svou e-mailovou adresu, bude mu informace o končící platnosti pokladního certifikátu doručena v předstihu e-mailem, komentovala generální ředitelka finanční správy Tatjana Richterová. Kdo včas certifikát nevymění a datové zprávy bude podepisovat neplatným certifikátem, nebudou mu zaevidovány tržby a hrozí mu sankce.

Nepleťte si pokladní certifikáty EET s SSL certifikáty

Pokladní certifikáty, které se generují v aplikace EET, slouží k autentizaci datových zpráv o tržbách.

SSL certifikát příjmové strany systému EET je certifikát, kterým je zabezpečeno HTTPS spojení mezi pokladnou a příjmovou stranou EET.

Jak získat nový certifikát?

Datum ukončení platnosti certifikátu zjistí podnikatelé také přímo v aplikaci EET. Po přihlášení stačí v menu zvolit odkaz Certifikáty a následně Seznam certifikátů. Na stránce se pak zobrazí informace o vydaných certifikátech, včetně data expirace.

Kdo zjistí, že mu certifikát brzy expiruje (např. měsíc a méně do ukončení platnosti), měl by vygenerovat certifikát nový a starý certifikát následně zneplatnit. Nový certifikát se opět vygeneruje v záložce Certifikáty v aplikaci EET. Následně je nutné zvolit v horním menu odkaz Nový certifikát.

Jak doplňuje finanční správa na webu, generování certifikátu se skládá z několika na sebe navazujících kroků:

  1. Kliknutím na odkaz Vytvořit žádost v prohlížeči vytvoříte žádost o certifikát v prohlížeči, popř. můžete nahrát již připravený soubor s žádostí o certifikát.
  2. V kroku generování pokladního certifikátu v prohlížeči zvolte a vložte heslo pro soukromý klíč certifikátu. Následně klikněte na tlačítko Potvrdit. Heslo si dobře zapamatujte, budete jej potřebovat v následujících krocích a při instalaci certifikátu do pokladního zařízení.
  3. Žádost odešlete kliknutím na tlačítko Odeslat žádost. Před odesláním žádosti můžete vložit nepovinnou poznámku, která slouží k označení pokladního certifikátu. Tento krok může být užitečný pro vaši snadnější práci s pokladními certifikáty.
  4. Kliknutím na tlačítko Vytvořit exportní soubor vytvoříte exportní soubor ke stažení.
  5. Vložte heslo pro soukromý klíč certifikátu, které jste zadávali v kroku číslo 2, a klikněte na tlačítko Potvrdit.
  6. V posledním kroku je třeba exportní soubor stáhnout. Klikněte na tlačítko Stáhnout exportní soubor (přípona .p12). Výzvu internetového prohlížeče k uložení exportního souboru potvrďte kliknutím na tlačítko uložit.

Certifikát musíte nahrát do pokladny

Nově vygenerovaný certifikát pak podnikatelé musí nahrát do pokladního zařízení. S dotazem, jak nainstalovat pokladní certifikát do konkrétního pokladního zařízení, je třeba se obrátit na dodavatele vašeho pokladního zařízení, případně může být popis instalace certifikátu uveden v návodu k pokladnímu zařízení. K instalaci do pokladního zařízení budete potřebovat exportní soubor (přípona.p12) a heslo pro soukromý klíč certifikátu, dodává finanční správa.

Následně lze snadno zkontrolovat, zda evidence probíhá již pomoci nově vygenerovaného certifikátu, a to skrze porovnání sériového čísla nového pokladního certifikátu, které je uvedeno v Seznamu žádostí a certifikátů ve webové aplikaci EET, se sériovým číslem pokladního certifikátu v detailním výpisu tržeb. V detailním výpisu tržeb je sériové číslo uvedené ve sloupci cert_sernum.

Jakmile nainstalujete do pokladního zařízení nový certifikát a ověříte, že funguje, můžete neplatný certifikát zneplatnit. Opět tak učiníte v Seznamu certifikátů, kde kliknete na sériové číslo pokladního certifikátu, který plánujete zneplatnit. Po kliknutí na sériové číslo pokladního certifikátu je zobrazena stránka s detailními informacemi. Zneplatnění pokladního certifikátu provedete kliknutím na tlačítko Zneplatnit. Jak ovšem podotýká finanční správa, zneplatnění není nutné. Pokud certifikátu necháte vypršet platnost, zneplatní se automaticky.

Zdroj :podnikatel.cz